Bardejov Klub SM pri SZSM


Adresa: Šiancova 3, 08501 Bardejov

IČO: 008969000002

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9209000000005150557309 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)