Asociácia na podporu a rozvoj tenisu


Adresa: Mikovíniho 28/22, 040 11 Košice-mestská časť Západ

IČO: 51245701

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8611110000001526813000 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)