ASOBI n.o.


Adresa: Veľká Paka 334, 93051 Veľká Paka

IČO: 50700731

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK2311000000002941063467 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)