ART FILM FEST, n.o.


Adresa: Skuteckého 126/13, 97401 Banská Bystrica

IČO: 50830082

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK5211000000002948037536 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)