ART FILM FEST, n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu ART FILM FEST, n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali ART FILM FEST, n.o. min. 40 hodín v roku 2023 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Skuteckého 126/13, 97401 Banská Bystrica

IČO: 50830082

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK5211000000002948037536 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!