ARS VOCALIS - komorný spevácky zbor


Adresa: Rudohorská 22, 974 11 Banská Bystrica

IČO: 37896181

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8911000000002945062656 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)