AQUASPORT, záujmové združenie právnických osôb

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu AQUASPORT, záujmové združenie právnických osôb, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali AQUASPORT, záujmové združenie právnických osôb min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Námestie Svätej Trojice 7, 92701 Šaľa

IČO: 37857479

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK3102000000001728585755 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!