Ansámbel nepravidelného divadla n.o.


Adresa: Akademická 327/2, 969 01 Banská Štiavnica

IČO: 51280027

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK8009000000005139685668 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)