Anjelinka


Adresa: Dolná 899/22, 969 01 Banská Štiavnica

IČO: 51245710

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1356000000005696485001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)