AKADÉMIA POHYBU, o.z.


Adresa: Ulica Hany Ponickej 5746/21, 98401 Lučenec

IČO: 50350234

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6411110000001428536003 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)