3x3 BASKET


Adresa: Povstalecká cesta 6453/12, 974 09 Banská Bystrica-Podlavice

IČO: 42005132

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0309000000005148569247 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)