Život nekončí o.z.


Adresa: Borinská 21, 84103 Bratislava-mestská časť Lamač

IČO: 50114361

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1731000000001000265716 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)