Združenie zdravotne postihnutých občanov v SR, ZO č. 4


Adresa: Tilgnerova 4/A, 84104 Bratislava

IČO: 317527480004

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7009000000000178035550 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)