Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Košice


Adresa: Kuzmányho 6, 04174 Košice

IČO: 356263560093

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3509000000000440087015 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)