Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Základnej škole Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Kodály Zoltán Alapiskola


Adresa: Komenského 1219/1, 92901 Dunajská Streda

E-mail: 76balogh@gmail.com

IČO: 356263560107

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4852000000000007721265 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)