Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Malé Dvorníky č. 277 - Magyar Tannyelvű Alapiskola Kisudvarnok 277


Adresa: Malé Dvorníky 277, 92901 Malé Dvorníky

E-mail: jozanmonika@gmail.com

IČO: 356263560229

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2452000000000007712385 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)