Združenie maďarských rodičov na Slovensku - Základná škola s materskou školou Attilu Józsefa s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským - Trhová Hradská


Adresa: Školská 492, 93013 Trhová Hradská

IČO: 356263560105

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8752000000000007711542 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)