Zdravšie Slovensko


Adresa: 5. apríla 790/41, 95701 Bánovce nad Bebravou

IČO: 50628615

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5211110000001467133004 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)