Zavarský ľudový cech


Adresa: Košárska 20, 91926 Zavar

IČO: 50214454

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5711110000001230479007 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)