Zamestnanci a priatelia TN Logistica


Adresa: Diaľničná cesta 21A, 90301 Senec

IČO: 30867070

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7811110000001468947018 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)