Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Levoči


Adresa: Námestie Majstra Pavla 50, 05401 Levoča

IČO: 008970190734

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2111110000001283427008 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)