Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Martin - Priekopa


Adresa: Denné centrum, Ing. Lýdia Boldišová, Kolonia 1/12, 03608 Martin-Priekopa

IČO: 008970193271

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8275000000004025114547 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)