Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Lastomír


Adresa: Lastomír 89, 07237 Lastomír

IČO: 008970190812

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0709000000005137859599 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)