Waves Bratislava


Adresa: Kolískova 6, 84105 Bratislava-Karlova Ves

IČO: 42266785

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0531000000004001256006 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)