Veselský Bocianik


Adresa: Veselé 368, 92208 Veselé

IČO: 50617389

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1152000000000017680727 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)