ÚSVIT - ML, n.o.


Adresa: Čapajevova 4923/23, 080 01 Prešov

IČO: 50440471

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK4802000000003917568056 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)