UM, n. o.


Adresa: Rudohorská 6446/22, 97411 Banská Bystrica

IČO: 50600281

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK6002000000003751720053 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)