TVOJA JOGA o.z.


Adresa: Zelená 2/C, 974 04 Banská Bystrica

IČO: 50310640

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6211000000002949024040 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)