Transplantácia pečene.info


Adresa: Komenského 14483/10E, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 50587048

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3211000000002947033461 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)