Tralaškola


Adresa: Ďurková 1179/18, 94901 Nitra

IČO: 50628844

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2711000000002946044345 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)