TOPIP


Adresa: Kráľovohoľská 5, 974 11 Banská Bystrica

IČO: 50597906

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4365000000000033914757 / kód banky: 6500 (Poštová banka, a.s.)