Telovýchovná jednota Športová mládež Dulová Ves


Adresa: Dulová Ves 18, 082 52 Dulova Ves

IČO: 42419069

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3602000000003502198655 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)