Telovýchovná jednota ŠK PODHORIE


Adresa: Podhorie - bez súpisného čísla, 013 18 Podhorie

IČO: 14221373

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9709000000000076510402 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)