TABITA - diakonia


Adresa: Kováčska 303/69, 04001 Košice

IČO: 51239493

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

IBAN číslo účtu: SK7756000000005089634001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)