Štúdio Mestského Divadla Žilina o.z.


Adresa: Horný val 1/3, 010 01 Žilina

IČO: 45793271

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2856000000008755413002 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)