Športový strelecký klub Gemerská Poloma


Adresa: Pionierov 588, 04922 Gemerská Poloma

IČO: 50170422

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9211110000001417432006 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)