Športový klub vzpierania Považan Nové Mesto nad Váhom


Adresa: Tajovského 232/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 42139970

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9411110000001448335006 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)