Športový klub V I K I N G


Adresa: Medveďov 180, 93007 Medveďov

IČO: 37836943

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5111000000002620320338 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)