ŠPORTOVÝ KLUB ČASTKOV


Adresa: Častkov 35, 90604 Častkov

IČO: 50054635

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1111110000001464933006 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)