Športové združenie PAŽIŤ


Adresa: Moyzesova 15, 902 01 Pezinok

IČO: 42177022

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2711110000001359161008 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)