ŠPORT PARTNER


Adresa: Hrnčiarska 788/88, 09101 Stropkov

IČO: 50521691

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1002000000003809859358 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)