Špeciálna základná škola sv. Anny, Štúrova 5, Stará Ľubovňa


Adresa: Štúrova 5, 06401 Stará Ľubovňa

IČO: 50334212

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK1602000000003702030558 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)