ŠKOLA ŠKOLE, n.o.


Adresa: Nová Kelča 28, 094 04 Nová Kelča

IČO: 45747130

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK7409000000005073438268 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)