SZOPK, Základná organizácia Poniklec


Adresa: Pavla Suržina 4, 05311 Smižany

IČO: 001783650003

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6411110000006619187005 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)