SVETLO PRE OLICHOV


Adresa: Olichov 601/1, 95187 Volkovce

IČO: 50607782

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7575000000004024351380 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)