Súkromná základná umelecká škola - Výtvarný ateliér LADON, Nevädzová 4, Bratislava


Adresa: Nevädzová 4, 82101 Bratislava-mestská časť Ružinov

IČO: 42254507

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK6111000000002927861083 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)