Súkromná materská škola Horné Naštice n.o.


Adresa: Horné Naštice 106, 95641 Uhrovec

IČO: 50153391

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK3811000000002943048690 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)