STÁLE DOBRÍ n.o.


Adresa: Stromová 13051/54, 83101 Bratislava-Nové Mesto

IČO: 50630334

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK1611000000002944032084 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)