SRRZ-RZ pri Súkromnej základnej škole - Magán Alapiskola


Adresa: Mikszátha 1, 97901 Rimavská Sobota

IČO: 173196172794

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3109000000005122106076 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)