SRRZ-RZ pri Materskej škole pod gaštanmi


Adresa: Žiacka 589/18, 04018 Košice-Krásna

IČO: 173196172821

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0875000000004025304156 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)