SRRZ - RZ pri Základnej škole s materskou školou Františka Jozefa Fugu


Adresa: Vinné 514, 07231 Vinné

IČO: 173196170311

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8756000000004259793001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)